Gallegos Family Christmas Mini

Gallegos Family Christmas Mini

Gallegos Newborn Session

Gallegos Newborn Session

Gallegos Mommy & Me Mini

Gallegos Mommy & Me Mini

Gallegos 6mo Final

Gallegos 6mo Final

Campfire Mini 2016

Campfire Mini 2016

Gallegos 1 Yr Session

Gallegos 1 Yr Session